Winterhalter B 100N 10 kg

Kód: 58
Neohodnoceno
Značka: Winterhalter
1 240 Kč 1 500,40 Kč včetně DPH 1 240 Kč / 1 ks
Skladem

Univerzální oplachový prostředek, vysoce koncentrovaný zajišťující dokonalý lesk, sklenice bez šmouh. Účinné schnutí, rovnoměrné smáčení. Vhodný pro profesionální myčky nádobí, optimální pro měkkou vodu.

Použití na sklenice a stolní nádobí ze skla, porcelánu, plastu, nerezu. Vhodný i na příbory a příslušenství.
Dávkování: 0,1 bis 0,4 ml / l  pomocí automatického dávkovacího zařízení, v závislosti na typu umývaného nádobí a kvalitě vody.

„Používejte Winterhalter F 420e bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku“

Detailní informace

Detailní popis produktu

Vhodný pro profesionální myčky na sklenice i nádobí pro průchozí i pásové myčky, mycí stroje na černé nádobí, pracovní pomůcky v restauracích, hotelech a profesionálních kuchyních, stejně jako v pekárnách a řeznictvích.

Použitelný pro sklenice a ostatní stolní nádobí vyrobené ze skla, porcelánu, plastu, nerezu a hliníku; vhodný i pro příbory a příslušenství.

Optimální pro měkkou vodu

Pro dosažení optimálních mycích výsledků doporučujeme používat tento oplachový prostředek ve Winterhalter myčkách společně s mycími prostředky Winterhalter a zařízením na úpravu vody.

 

Výhody Winterhalter B 100 N: · Univerzální, vysoce koncentrovaný · Rovnoměrné smáčení · Účinné schnutí · Suchá sklenice bez kapek a šmouh · Dokonalý lesk · Zajiš’tuje stabilitu pivní pěny  

 

Složení Winterhalter B 100 N:

Fosfáty, polykarboxyláty, neionové tenzidy, konzervační prostředky, soli organických kyselin

Dávkování Winterhalter B 100 N: 0,1 až 0,4 ml / l pomocí automatického dávkovacíhozařízení, v závislosti na typu umývaného nádobí a kvalitě vody.

Dávkovací zařízení Winterhalter a jeho seřízení odborným servisem zaručuje perfektní výsledky oplachu.

Nejlepších výsledků dosáhnete s mycím strojem Winterhalter se zabudovaným dávkovačem.  

Vyvážené zastoupení jednotlivých složek zajišťuje optimální ochranu nádobí a jedinečný mycí výsledek, zamezuje tvorbě pěny ve stroji, je šetrné k dekorovaným a křehkým skleničkám a prodlužuje životnost mycího stroje.  

Důležité:

Oplachový prostředek  prostředek Winterhalter B 100 N  není určen pro domácí, ale pouze pro průmyslové a strojní použití!

Skladujte a transportujte pouze v originálním obalu ve svislé poloze. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Chraňte před mrazem při teplotě od -15 °C. 

Aby se zamezilo záměně, měl by být obal oplachového prostředku Winterhalter B 100 N v každém případě řádně označen.

Nikdy nemíchejte odlišné produkty a neplňte je do neodpovídajících nádob či lahví, apod.

Při výměně za jiný typ prostředku se musí kontejnery, hadičky i dávkovací zařízení důkladně propláchnout čerstvou vodou.

Barevné odchylky od standardu mycího prostředku mohou být způsobeny skladováním či variací výchozí suroviny a nemají vliv na kvalitu produktu.  

Parametry mytí odpovídají předpisům norem DIN (DIN 10 510 až 10 512 a DIN 10 522). Vše je v souladu s Working Group of Commercial Dishwashing ve VGG. Více na www.vgg-online.de  

Pro zajištění dlouhodobé a spolehlivé funkčnosti Vaší myčky čistěte všechna síta a filtry na konci dne po vypnutí stroje a ukončení samočistícího programu. Dvířka nechte otevřená, aby mohl vyschnout vnitřní  prostor myčky a zabránilo se tak vzniku koroze.   

Likvidace prázdných obalů:  Pouze dobře vypláchnutý a uzavřený obal předat do sběrného místa odpadů.  Řiďte se návodem v bezpečnostním listu.

Bezpečnostní pokyny:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

  • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Likvidace v souladu s úředními předpisy.

Doplňkové parametry

Kategorie: OPLACHOVÉ PROSTŘEDKY
Hmotnost: 10.2 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: