Winterhalter F 420e 12 kg

Kód: 55
Neohodnoceno
Značka: Winterhalter
1 420 Kč 1 718,20 Kč včetně DPH
Skladem

Možnosti použití Winterhalter F 420:

 •  Vhodný pro profesionální myčky na sklenice i nádobí a pro průchozí myčky v restauracích, hotelech a profesionálních kuchyních.
 •  Použitelný pro nedekorované sklenice a nádobí vyrobené ze skla, porcelánu, plastu, nerezu, vhodný i pro příbory.
 •  Spolehlivě odstraňuje zbytky nápojů všeho druhu, lehce naschlé zbytky jídla, zabarvení od kávy a čaje.
 •  Úspěšně odstraňuje otisky po rtěnce i další tuky.
 •  Není vhodný na hliník(ani eloxovaný) a na další lehké slitiny.
 •  Při použití na mytí stříbra nejprve vyzkoušejte

Pro dosažení optimálních mycích výsledků a prodloužení životnosti mycího stroje doporučujeme používat tento mycí prostředek ve Winterhalter mycích strojích společně s oplachovým prostředkem Winterhalter B 200 S, a to při vyšší tvrdosti vody.

Výhody Winterhalter F 420:

 •  Pachově neutrální, vysoce koncentrovaný
 •  Vynikající výsledky mytí
 •  Účinně bez zápachu odstraňuje zabarvení a zbytky tříslovin
 •  Velice šetrný ke sklenicím
 •  Zajišťuje stabilitu pivní pěny

  „Používejte Winterhalter F 420e bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku“

Detailní informace

Detailní popis produktu

Důležité:

Mycí prostředek není určen pro domácí, ale pouze pro průmyslové a strojní použití!

Skladujte a transportujte pouze v originálním obalu ve svislé poloze. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Chraňte před mrazem při teplotě od -15 °C. 

Aby se zamezilo záměně, měl by být obal mycího prostředku Winterhalter F 420 v každém případě řádně označen.

Nikdy nemíchejte odlišné produkty a neplňte je do neodpovídajících nádob či lahví, apod.

Při výměně za jiný typ prostředku se musí kontejnery, hadičky i dávkovací zařízení důkladně propláchnout čerstvou vodou.

Barevné odchylky od standardu mycího prostředku mohou být způsobeny skladováním či variací výchozí suroviny a nemají vliv na kvalitu produktu.  

Parametry mytí odpovídají předpisům norem DIN (DIN 10 510 až 10 512 a DIN 10 522). Vše je v souladu s Working Group of Commercial Dishwashing ve VGG. 
Více na www.vgg-online.de  

Pro zajištění dlouhodobé a spolehlivé funkčnosti Vaší myčky čistěte všechna síta a filtry na konci dne po vypnutí stroje a ukončení samočistícího programu. Dvířka nechte otevřená, aby mohl vyschnout vnitřní  prostor myčky a zabránilo se tak vzniku koroze. 

Likvidace prázdných obalů:

Pouze dobře vypláchnutý a uzavřený obal předat do sběrného místa odpadů.

Řiďte se návodem na bezpečnostním listu.

Bezpečnostní pokyny:

R 35 Způsobuje těžké poleptání.

S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

S 27 Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.

S 28 Při styku s kůží okamžitě umyjte velkým množstvím vody.

S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

S 45 V případě nehody nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (jeli možno, ukažte toto označení)  

H 314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.  

Doplňkové parametry

Kategorie: MYCÍ PROSTŘEDKY
Hmotnost: 12 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: